top of page

SIVACON S8
Safety as an integral part
Arc Resistance

Arc1.jpg

מחסום הקשת מגביל את ההשפעות לתא אחד במקרה של קשתות.

Arc2.jpg

פסים ראשיים מבודדים מונעים התרחשות של קשתות.

לוחות החשמל מסוג SIVACON S8 של חברת Siemens הגרמנית מבטיחים יישום בטוח, גמיש ויעיל של תכנון, עיצוב ותפעול הלוח לחלוקת החשמל. לוחות החלוקת במתח נמוך כמו-גם משפחת רכיבי SENTRON מתוצרת Siemens בעלי נסיון רב שנים ומתאימים לחלוטין לכל היישומים. זה לא רק עוזר להפחית משמעותית את עלויות ההשקעה והסיכונים: זה גם מגדיל את זמינות המפעל לאורך כל תקופת השימוש.


תאימות לתקנים: ת״י 61439
בשנת 2013 פורסמו סדרת התקנים הישראליים 61439 שהחליפו את תקן 1419 שהוגדר כתקן רשמי ומחייב כבר בשנת 2009 . כלומר משנת 2013, כל מכלולי המיתוג וציוד הבקרה במתח נמוך המיוצרים במדינת ישראל או מיובאים מחו״ל חייבים לעמוד בת״י 61439.


התקן מתאר ומגדיר באופן ברור תחומי האחריות ומחלק את האחריות והמשימות בין "יצרן המקור" לבין ״היצרן המרכיב". יצרן המקור (כגון סימנס) היא החברה האחראית על התכנון המקורי של המערכת ועל האימות הנלווה של מכלולי המיתוג וציוד הבקרה בהתאם לתקנים הרלוונטיים. היצרן המרכיב הוא זה שהתקשר עם הלקוח בהסכם לייצור והרכבה של לוח החשמל לפי דרישות הלקוח ובהתאם להנחיות יצרן המקור. היצרן המרכיב (כגון ארדן) הוא האחראי שהלוח המסופק ללקוח אכן עומד בת״ 61439 ועליו להצהיר על כך בהצהרת יצרן החתומה על ידי מהנדס החברה.
 

מבחינת הלקוח, שימוש בלוח חלוקת חשמל SIVACON S8 במתח נמוך מתוצרת חברת Siemens, מבטיח שהלקוח תמיד בצד הבטוח: הסיבה היא שהלוחות מאומתים על פי ת״י 61439-1/2. 

התועלת שלך

  • בטיחות אישית על ידי בדיקת המרכזייה בתנאי קשת

  • בטיחות המפעל על ידי הגבלת ההשפעות של תקלות קשתות פנימיות בתוך המרכזייה

  • אמינות הודות לבדיקה שיטתית מקיפה

רמות הגנת קשת

עבור SIVACON S8 עם דרישות הנוגעות להתנגדות בקשת, סימנס פיתחה קונספט ברמה. רמות ההגנה על הקשת מתארות את הגבלת ההשפעות של קשת על כל המרכזייה או חלקים ממנה.

שלב 1

שלב 2

ArcLevel1.png

בטיחות אישית ללא הגבלה נרחבת של השפעות תקלות קשתות בתוך המרכזייה.

ArcLevel2.png

בטיחות אישית עם הגבלת השפעות תקלת הקשתות לתא אחד או יחידה קדמית כפולה.

רמה 3

רמה 4

ArcLevel3.png

בטיחות אישית עם הגבלה של השפעות תקלות הקשתות לתא ראשי המסילה, לתא המכשיר, או לתא הכבלים בתא אחד או יחידה קדמית כפולה.

ArcLevel4.png

בטיחות אישית עם הגבלת השפעות תקלת הקשתות למקום המוצא.

Arc4.jpg

בדיקות בתנאי קשתות בהתאם לתקן IEC/TR 61641

Arc3.jpg

אמצעי התנגדות לקשת הם חלק בלתי נפרד מ-SIVACON S8.

בטיחות כיעד העיקרי

אמצעי הגנה מונעים כגון בידוד איכותי של חלקים חיים (כגון פסים), הפעלה סטנדרטית ופשוטה, הגנה משולבת על שגיאות הפעלה ומידות מרכזיות אמינות מונעות קשתות, ובכך פציעות אישיות.

יתר על כן, אמצעי הגנה תגובתיים מגבילים את ההשפעות של קשת. הם כוללים: צירים ומערכות נעילה עמידות בפני קשת, הפעלה בטוחה של יחידות נשלפות או מפסקי זרם מאחורי דלת סגורה, ואמצעי הגנה על פתחי אוורור בחזית, מחסומי קשת או מערכת זיהוי קשתות בשילוב עם ניתוק מהיר של קשתות. הפונקציונליות של האמצעים המתוארים הוכחה על ידי בדיקות קשתות רבות ומקיפות בתנאים "במקרה הגרוע ביותר", שבוצעו במגוון רחב של סוגי תאים ויחידות פונקציונליות.

קבצים להורדה

הורד עכשיו

CHECKLIST

IEC 61439

Project Checklist

PARTNERSHIP

SIVACON S8

Technology Partner

SII ORG

License to mark SIVACON S8 with the "Standard Mark"

IEEE ORG

License to mark SIVACON S8 with the "Quality Mark"

Anchor 1
Anchor 1
bottom of page